We zijn in bedrijf!

Update d.d. 1 december 2023

In 2023 zijn (bijna) alle plannen gerealiseerd die eind vorig jaar in de informatiebrochure van Zonnemaatje Duinboeren werden aangekondigd. We schrijven ‘bijna’ omdat het vierde dak waarop zonnepanelen zouden worden gelegd niet geschikt bleek tijdens de metingen die vooraf worden uitgevoerd.

(meer…)

Beheerfase bijna afgerond

Update d.d. 14 juli 2023

Het eerste zonnedak (in Helvoirt) is opgeleverd en bij de andere twee daken (Haaren en Loon op Zand) zijn ze op dit moment bezig de panelen te leggen. We verwachten dat dit eind volgende week gereed is. Daarna hoeven alleen de omvormers nog aangesloten te worden op de meterkasten en dan zijn alle drie de locaties actief! Dit betekent dat de ontwikkelfase van het project er bijna op zit. Daarna begint de beheerfase waarin de installaties volop zonne-energie produceren en het rendement terugvloeit naar de leden.

Aankondiging: fietstocht!

Op zaterdag 16 september 2023 is het Open Energiedag. Op die dag stellen duurzame energieprojecten door het hele land hun deuren open. Voor ons het ideale moment om een fietstocht te organiseren waarbij we alle drie de productielocaties bezoeken. Zowel leden als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te fietsen. Fiets je mee?

Meer informatie volgt in de nieuwsbrief.

Drie locaties in plaats van vier

Update d.d. 31 maart 2023

Vanaf 1 december 2022 kon je je via het digitale inschrijfformulier inschrijven voor de projecten bij Cees Schoenmakers in Haaren, Bart van Ekkendonk in Loon op Zand, Joost Leijten in Helvoirt en Gerard Manders in Helvoirt. Op 21 december 2022 hebben we mogen constateren dat in alle vier de postcoderozen voldoende deelnemers zijn gevonden voor de 1.800 certificaten. In totaal hebben we bij 76 leden het doelkapitaal van € 180.000,- opgehaald.

Wat is er nog meer gebeurd de afgelopen tijd?
– De aanvraag voor een lening bij het realisatiefonds van Energie Samen is gedaan.
– De SCE-subsidies zijn definitief omdat we nu ook de laatste documenten hebben kunnen aanleveren bij de RVO (ledenlijst en kopie van het recht van opstal).
– De opdrachten voor het leggen van de zonnepanelen zijn verstrekt.
– De eerste twee meterkasten zijn geplaatst. De derde volgt komende week.
– Enexis gaat de komende tijd deze meterkasten aansluiten op het elektriciteitsnet.

Helaas gaat de vierde locatie bij de familie Manders in Helvoirt (voorlopig) niet door. Bij nadere inspectie bleek dat de lichtplaten op het dak te gevoelig zijn voor lekkages. De bedoeling was om de zonnepanelen over deze platen heen te leggen maar hierdoor wordt het zeer lastig om een lichtplaat te vervangen op het moment dat deze lekt. We hebben daarom afgesproken dat we geen zonnepanelen gaan leggen zolang deze lichtplaten op het dak liggen. De familie Manders is nu aan het kijken wat de kosten en mogelijkheden zijn om de lichtplaten te vervangen door normale dakplaten. Dit betekent voor hen een extra kostenpost, dus het is nog de vraag of het voor hen dan nog de moeite waard is. We blijven hoopvol maar richten ons nu in eerste instantie op het operationeel krijgen van de zonne-installaties op de overige drie locaties.

Het afvallen van de vierde locatie heeft geen effect op de postcoderozen of op onze SCE-subsidies. Voor de postcoderozen van de andere drie locaties hadden we al genoeg leden dus die subsidies blijven overeind. Wel hebben we nu een kleinere lening nodig omdat het ledenkapitaal nu relatief groter is.

Coöperatie opgericht!

Op woensdagmiddag 16 februari 2022 is de Coöperatieve Vereniging Zonnemaatje Duinboeren 2022 U.A., kortweg Zonnemaatje Duinboeren, officieel opgericht bij MVV notarissen in Waalwijk. Hiermee is een belangrijke stap gezet. Het bestuur bestaat uit vier personen.

(meer…)