FAQ 28

In de media is veel te lezen over netcongestie, de overbelasting van het elektriciteitsnet. Wat is de relatie met onze projecten?

Door netcongestie liggen energieprojecten in het hele land stil totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid. Dat geldt ook voor zonneprojecten met een nieuwe grootverbruikaansluiting. De projecten van Zonnemaatje Duinboeren hebben echter een nieuwe kleinverbruikaansluiting nodig. Onze netwerkbeheerder plaatst die nog steeds. Dat betekent dat Zonnemaatje Duinboeren bijna altijd mag terugleveren aan het elektriciteitsnet. 
Het is mogelijk dat in de toekomst de zomerpiek – te vergelijken met de zwarte zaterdagen op de weg – ertoe leidt dat we moeten betalen om de opgewekte stroom kwijt te kunnen op het elektriciteitsnet. Wellicht zullen we op dergelijke dagen de productie enkele uren per dag stilleggen of verminderen. Als we daarmee bijdragen aan het tegengaan van de netcongestie kan dat zelfs een vergoeding opleveren. Het bestuur verwacht daarom dat de netcongestie geen substantiële impact heeft op het rendement van de investering in zonnepanelen van Zonnemaatje Duinboeren. Nieuwe zonprojecten blijven bovendien nodig omdat een mix van zon- en windenergie belangrijk is voor een stabiele voorziening van duurzame elektriciteit. Dat komt doordat wind en zon op een ander moment stroom leveren. Met onze projecten dragen we bij aan uitvoering van de regionale energie- (en klimaat)strategie van Regio Hart van Brabant en Regio Noordoost Brabant.