FAQ 27

Wanneer krijg ik rendement?

Tijdens een algemene ledenvergadering waarin de cijfers over het afgelopen jaar worden gepresenteerd, wordt ook bepaald hoe hoog de uitkering per certificaat zal zijn. Na die vergadering wordt dat bedrag zo snel mogelijk uitgekeerd. De hoogte van de subsidie die de coöperatie ontvangt over de opgewekte energie van een afgelopen jaar wordt vaak pas in mei van het jaar daarna definitief door de overheid vastgesteld. De vergadering waarin over de uitkering wordt besloten, zal daarom dus pas in juni of juli plaatsvinden.