FAQ 17


Wat gebeurt er wanneer er bij de start van het project blijkt dat er voor meer certificaten is ingeschreven dan er beschikbaar zijn?

Als er sprake is van overtekening bij de inschrijving worden de certificaten zodanig verdeeld dat zoveel mogelijk mensen certificaten krijgen toegekend. Het kan dus ook zijn dat je uiteindelijk voor minder dan het gewenste bedrag gaat deelnemen. We verwachten nog meer vergelijkbare projecten te realiseren dus daar kun je dan weer opnieuw op inschrijven.