FAQ 15

Zijn er risico’s verbonden aan deelname aan het project? 

Ja, zoals bij elke investering zijn er ook aan dit project risico’s verbonden. Deze worden uitgelegd in de informatiebrochure.