FAQ 11

Voor hoeveel mag ik maximaal meedoen? 

Omdat we een goede spreiding willen hebben van de zoncertificaten onder leden houden we een maximumbedrag van € 8.000,- aan. De subsidieregeling vereist ook dat per dak (per opweklocatie) een minimumaantal deelnemers meedoet. Voor de afgelopen drie projecten hadden we minimaal 19 deelnemers per dak nodig. Bij toekomstige projecten kan dit anders zijn.