Leden stemmen in met ontwikkeling twee nieuwe opwekprojecten

Via energiecoöperatie HOT is contact gelegd met twee leden van stichting Duinboeren en Maatschappij die hun dak ter beschikking willen stellen voor zonnepanelen van een energiecoöperatie.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 12 juni 2024 gaf projectleider Bas Huijbregts een presentatie over deze twee locaties en de bijbehorende business cases. Na afloop stemden de leden in met het verder ontwikkelen van de twee projecten voor Zonnemaatje Duinboeren.

In beide gevallen gaat het om een biologisch melkveebedrijf. Het ene is gelegen aan de Heikant in Helvoirt: De Kerkhoeve van Manon van Balkom. Op haar stal heeft Manon al zonnepanelen liggen. De zuidkant van het dak van haar koeienstal en de loods bieden echter nog volop ruimte, zowel voor extra zonnepanelen voor eigen gebruik als voor ongeveer 200 stuks voor Zonnemaatje Duinboeren. 

De andere boerderij bevindt zich tussen Udenhout, Tilburg en Loon op Zand: De Dobbelhoeve van Guus van Roessel. Op éen van daken van deze melkveehouder ligt al een flinke hoeveelheid zonnepanelen. Guus kan echter nog zoveel duurzame elektriciteit op zijn bedrijf gebruiken dat hij het aantal zonnepanelen graag opschroeft. Daarbij blijft er voldoende plek voor circa 200 stuks voor Zonnemaatje Duinboeren. 
De exacte hoeveelheid panelen hangt af van het meest geschikte formaat. Dat wordt in afstemming met de melkveehouders en de installateur bepaald.

Hoger rendement

Naar verwachting zal het rendement van de nieuwe opweklocaties iets hoger liggen dan bij de lopende projecten van Zonnemaatje Duinboeren. Dat komt doordat zonnepanelen op dit moment minder kosten dan tijdens de opstartfase van onze projecten in Haaren, Helvoirt en Loon op Zand. Ook is er geen sprake meer van kosten die komen kijken bij de oprichting van een coöperatie én is er dit keer geen lening bij de bank nodig. 
Tijdens de ALV is besloten één gemiddeld rendement voor alle projecten aan te houden, zodat zowel de bestaande als de toekomstige leden van Zonnemaatje Duinboeren per project evenveel krijgen uitgekeerd. Dat betekent dat ook de bestaande leden voordeel ondervinden van de nieuwe projecten.

En de netcongestie?

In de media is veel te lezen over netcongestie; file op het elektriciteitsnet. Daardoor liggen energieprojecten in het hele land stil totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid. Dat geldt ook voor zonneprojecten met een nieuwe grootverbruikaansluiting. De projecten van Zonnemaatje Duinboeren hebben echter een nieuwe kleinverbruikaansluiting nodig. Onze netwerkbeheerder plaatst die nog steeds. Dat betekent dat Zonnemaatje Duinboeren bijna altijd mag terugleveren aan het elektriciteitsnet. 
Het is mogelijk dat in de toekomst de zomerpiek – te vergelijken met de zwarte zaterdagen op de weg – ertoe leidt dat we moeten betalen om de opgewekte stroom kwijt te kunnen op het elektriciteitsnet. Wellicht zullen we op dergelijke dagen de productie enkele uren per dag stilleggen of verminderen. Als we daarmee bijdragen aan het tegengaan van de netcongestie kan dat zelfs een vergoeding opleveren. Het bestuur verwacht daarom dat de netcongestie geen substantiële impact heeft op het rendement van de investering in zonnepanelen van Zonnemaatje Duinboeren. Nieuwe zonprojecten blijven bovendien nodig omdat een mix van zon- en windenergie belangrijk is voor een stabiele voorziening van duurzame elektriciteit. Dat komt doordat wind en zon op een ander moment stroom leveren. Met onze projecten dragen we bij aan uitvoering van de regionale energie- (en klimaat)strategieën van Regio Hart van Brabant en Regio Noordoost Brabant.

Hoe nu verder?

Zodra bekend is of de aangevraagde SCE-subsidie voor beide locaties wordt toegekend en het recht van opstal is geregeld, kunnen geïnteresseerden zich als potentieel certificaathouder inschrijven voor de nieuwe projecten. Dat zal waarschijnlijk in de tweede helft van september zijn. Het zou fijn zijn als de huidige leden van Zonnemaatje Duinboeren deze mogelijkheid om de energietransitie een handje te helpen voor die tijd in hun omgeving bekend willen maken. Uiteraard kunnen bestaande leden ook zelf investeren in zonnepanelen op de twee nieuwe locaties.
Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van de vorderingen van de nieuwe projecten door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van Zonnemaatje Duinboeren.
Nadat de beschikbare certificaten zijn toegekend en betaald, starten de installatiewerkzaamheden. Met een beetje geluk zijn die voor het einde van het jaar op beide locaties afgerond en kan in het nieuwe jaar de opwek van duurzame energie op de daken van de Kerkhoeve en in Udenhout beginnen. 
HOT draagt de ontwikkelkosten van de nieuwe projecten. Daarbij geldt een opslag vanwege het risico dat HOT loopt. Gaan de nieuwe projecten door? Dan betaalt Zonnemaatje Duinboeren de ontwikkelkosten aan HOT terug. Gaan de nieuwe projecten niet door? Dan krijgen de mensen die certificaten voor de nieuwe projecten hebben afgenomen hun geld weer terug.