Geen rendement over 2023

In 2023 is met de zonnepanelen van Zonnemaatje Duinboeren in Haaren, Helvoirt en Loon op Zand alleen in de drie laatste maanden energie opgewekt. Die korte exploitatieperiode in een relatief donker deel van het jaar leverde circa 67.000 kWh aan duurzame energie op. 

Alle opstartkosten vielen echter ook in 2023. Dat leidde tot een zeer beperkt negatief resultaat, zoals is te lezen in het financieel jaarverslag 2023. Het bestuur van Zonnemaatje Duinboeren stelde daarom tijdens de ALV van 12 juni 2024 voor geen rendement uit te keren over 2023. Dat voorstel is door de leden aangenomen. Of nieuwe projecten in het eerste jaar dat ze operationeel zijn renderen, hangt af van het seizoen waarin wordt gestart. Elk project levert minimaal vijftien keer een uitkering op.

Het bestuur onderzoekt mogelijkheden om de kosten omlaag te brengen en daardoor het rendement te verhogen en zal deze tijdens de volgende ledenvergadering ter stemming voorleggen. Het financieel jaarverslag is op 28 juni 2024 samen met het verslag van de ALV van 12 juni en het jaarverslag 2023 naar alle leden van Zonnemaatje Duinboeren gemaild.